CO2 beleid

Inzicht

We hebben onze eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen om deze uitstoot terug te brengen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de communicatieberichten:

 

Reductie

Vervolgens hebben we reductiedoelstellingen opgesteld om effectief onze CO2-uitstoot te reduceren. Download hieronder het betreffende document:

CO2 reductieplan 2018

CO2 reductieplan 2017

CO2 reductieplan 2016

3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen

3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen

 

Communicatie

We communiceren ieder half jaar publiekelijk over ons energie-reductiebeleid.
Download hieronder onze voorgaande communicatieberichten:

2e communicatiebericht 2018

1e communicatiebericht 2018

2e communicatiebericht 2017

1e communicatiebericht 2017

2e communicatiebericht sept 2016

1e communicatiebericht april 2016

 

Participatie

We nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Momenteel participeren we in de werkgroep: "CO2 én KAM bewust ondernemen. Deelnamecertificaat 


Het initiatief door en voor MKB-bedrijven in de bouw/infra" en nemen we deel aan de Rabobank Circular Economy Challenge.

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder, zie de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.